TOUR THÁI LAN: ĐÀ NẴNG – BANGKOK – PATTAYA (05 Ngày 04 Đêm) – Hàng không AIR ASIA

Lịch Khởi Hành

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2024
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7,790,000

17/03/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,790,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,011,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,337,000 / ticket
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
8,490,000

26/04/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 8,490,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,641,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,547,000 / ticket
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7,990,000

31/05/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
7,990,000

31/05/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
1
2
3
4
5
7,990,000

05/06/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
6
7
8
9
10
11
12
7,990,000

12/06/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
7,990,000

19/06/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
20
21
22
23
24
25
26
7,990,000

26/06/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
7,990,000

03/07/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
4
5
6
7
8
9
10
7,990,000

10/07/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
11
12
13
14
15
16
17
7,990,000

17/07/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7,990,000

31/07/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
7,990,000

31/07/2024

General price: Người Lớn (>11 tuổi) 7,990,000 / ticket | Trẻ Em (2-11 Tuổi) 7,191,000 / ticket | Em Bé (<2 tuổi) 2,397,000 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

THÔNG TIN TOUR

Thời Gian

Số Lượng

30

Đặt Dịch Vụ

Chọn ngày khởi hành

Login

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

Address

184 Mayfield St. Hopewell
Junction, NY 12533

Phone

Email