Visa Du Lịch

Thủ tục xin Visa du lịch Australia

       THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH AUSTRALIA   I. HỒ SƠ CÁ NHÂN – 02 ảnh phông nền trắng (4*6) chụp không quá 06 tháng. – Hộ chiếu gốc đã ký tên còn thời hạn trên 06 tháng. Bản sao công...

Thủ tục xin Visa Canada

     HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI XIN VISA CANADA   I. GIẤY TỜ CÁ NHÂN 1. Hộ chiếu hợp lệ của người xin cấp thị thực (bắt buộc phải có chữ ký của người mang hộ chiếu) 2. 02 ảnh màu mới nhất cỡ 4cm x...

Thủ tục xin Visa Hàn Quốc

            THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC                              (Visa 1 lần)   I. PHẦN HỒ SƠ CHUNG 1. Hộ chiếu (Hộ chiếu gốc) còn hạn trên 06 tháng tính đến ngày đi Hàn về và trên hộ...

Thủ tục xin Visa Schengen

THỦ TỤC XIN VISA SCHENGEN I. GIỚI THIỆU VISA SCHENGEN Visa Schengen là Visa lưu trú ngắn hạn cho phép một người đi du lịch đến bất kỳ thành viên nào của Khu vực Schengen (*), mỗi lần lưu trú tối đa 90...

Thủ tục xin Visa du lịch (L) Trung Quốc tại Đà Nẵng

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH (L) TRUNG QUỐC TẠI ĐÀ NẴNG (Nhận khách hộ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú tại các tỉnh: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) GIẤY TỜ CÁ NHÂN (Visa nhập cảnh...

Thủ tục xin Visa Nhật Bản

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ KHI XIN VISA DU LỊCH NHẬT BẢN I. GIẤY TỜ CÁ NHÂN 1. Hộ chiếu gốc còn hạn 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có) – ký hộ chiếu 2. 02 ảnh 3.5cmx4.5cm nền trắng, không đeo kính, không...